O projekte

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii.

NEWSLETTER:

Chcete dostávať zaujímavé novinky z podnikateľského prostredia priamo do vašej e-mailovej schránky? Prihláste sa na odber nášho newslettera.

Porota

Porota, ktorá bude hodnotiť prihlášky Podnikateľskom nápade roka 2014.

Andrej Zaťko, člen predstavenstva a riaditeľ J&T Banka Slovensko

Andrej Zaťko študoval na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite. Počas štúdia na vysokej škole písal pre časopis Trend. Pred ukončením štúdia sa stal členom tímu správcovskej spoločnosti J&T Asset Management. V pionierskych časoch kolektívneho investovania v SR bol členom predstavenstva Reštitučného investičného fondu, kde pracoval na jeho transformácii. Neskôr prešiel viacerými manažérskymi pozíciami v rámci finančného holdingu J&T a od roku 2006 sa venuje najmä privátnemu bankovníctvu, ktoré vybudoval a dodnes je zodpovedný za jeho riadenie a výsledky. V rokoch 2007 - 2010 pôsobil ako člen predstavenstva v J&T BANKE vo Švajčiarsku. Od jesene 2010 viedol Privátne bankovníctvo J&T BANKY v Českej republike, šéfoval Obchodnému úseku v Bratislave aj Prahe, kde je aj členom predstavenstva. Riaditeľom J&T BANKY Slovensko sa stal od 1. novembra 2012.

Zuzana Nemečková, riaditeľka obchodného úseku Orange Slovensko, a.s.

Zuzana Nemečková je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity. V roku 1993 začala pracovať ako asistentka riaditeľa, neskôr ako marketingová manažérka v spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. V roku 1996 sa stala vedúcou úseku predaja, marketingu a komunikácie v spoločnosti RAJO, a.s. Od roku 2001 pracuje v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na pozícii riaditeľky obchodného úseku.

Peter Kontra

Peter Kontra, riaditeľ reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett

Vedie najúspešnejšiu reklamnú agentúru na Slovensku. Wiktor Leo Burnett v roku 2012 získala titul Najefektívnejšia agentúra, Najkreatívnejšia agentúra a ako jediná z reklamných agentúr na Slovensku sa v roku 2012 už po piatykrát stala Agentúrou roka. Len nedávno získala agentúra Wiktor Leo Burnett ocenenie Agentúra dvadsaťročia.

 

Ingrid Janečková, Mercedes-Benz Slovakia

Začínala v podniku zahraničného obchodu. Pôsobila tiež v reklamnej agentúre. Vyštudovala odbor obchod a marketing na Ekonomickej univerzite Bratislava. Z radovej pracovníčky až na vedúcu marketingu sa vypracovala vo firmách Motor-Car Wiesenthal & Co., Bratislava a DaimlerChrysler Automotive Slovakia. Na riadiacom poste sformovala a ďalej zdokonaľuje marketing a komunikáciu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia (obratom patrí v SR podľa Trendu medzi tri najúspešnejšie firmy v auto-moto oblasti) a nadnárodnej skupiny Motor-Car Bratislava. Tohto roku už dvadsiaty krát organizačne zabezpečuje, ako ich tajomníčka, renomované (v roku 2015 budú už päťdesiate) medzinárodné jazdecké preteky v skoku na koni Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava CSIO-W***.

Ivan JakúbekIvan Jakúbek, prezident Slovenskej asociácie rozvojového kapitálu a viceprezident Enterprise Investors

Ivan Jakúbek má 12-ročné skúsenosti v oblasti pirvate equity, corporate finance, poradenstva a reštrukturalizácie. Zameriava sa na spoločnosti v Českej republike a na Slovensku a jeho kľúčovými investíciami boli AVG, Kofola, STD Donivo a NAY. Ivan Jakúbek je prezidentom Slovenskej asociácie private equity a venture kapitál (SLOVCA). Pred nástupom do Enterprise Investors pracoval v DeloitteCentral Europe Financial Advisory Services.

Renáta Bláhová, Partner BMB Leitner

Renáta Bláhová ukončila štúdium M.B.A. na SLU v Hammonde, USA. Následne získala pre svoj odbor zamerané tituly ACCA (1997) a LL.M (international tax law) na Wirstschaftsuniversität Wien (2003). Má licenciu slovenského daňového poradcu a audítora. Svoju profesijnú kariéru začínala na oddelení auditu a daní v slovenskom Arthur Andersen. V roku 1997 založila spoločnosť BMB Leitner, v ktorej pôsobí ako partnerka doteraz. Spoločnosť BMB Leitner patrí medzi TOP 5 audítorských a poradenských spoločností na Slovensku. Špecializuje sa na slovenské a medzinárodné daňové právo a M&A vrátane poradenstva pre slovenské start-upy pri vstupe na zahraničné trhy.

Viliam Myšička, managing associate Kinstellar

Viliam Myšička vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas svojho štúdia získaval skúsenosti v rôznych advokátskych kanceláriách. Viliam pôsobí ako senior advokát v kancelárii Kinstellar. Zameriava sa na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a reštrukturalizácie spoločností. Je aj lídrom Kinstellar Pro Bono tímu. Aktívne sa podieľa na marketingových aktivitách, a taktiež je častým hosťom a spíkrom na rôznych podujatiach a konferenciách. V roku 2011 sa stal kvalifikovaným advokátom pre Anglicko a Wales. Publikácia Chambers Global 2013 ho označila ako flexibilného, spoľahlivého a biznis orientovaného právnika.

Katarína Remiaš, CEO, 1st CLASS AGENCY

V oblasti PR, komunikácie a marketingu pracuje viac ako 15 rokov. Public relations špecializáciu študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v Obchodnej a priemyselnej komore v Londýne. Po viac ako desiatich rokoch skúseností v štátnej a súkromnej sfére v roku 2007 založila PR agentúru 1st CLASS AGENCY, v ktorej sa venuje strategickému riadeniu projektov pre klientov a zastrešuje korporátnu a krízovú komunikáciu. V roku 2011-2012 bola prezidentkou Asociácie PR agentúr Slovenska.

Adam Kočík, J&T Ventures

Adam Kočík má viac ako 12 rokov manažérskych skúseností v oblasti investovania ((PPF, Morgan Stanley, ČSOB, Brookdale Group). Viac ako šesť rokov pôsobil ako investičný riaditeľ spoločnosti PPF Real Estate, kde sa špecializoval na vyhľadávanie investičných príležitostí a riadenie projektov a firiem v regióne Strednej Európy a Ázie. Je držiteľom titulu MA z SAIS, Johns Hopkins University, USA, získal titul MBA na London Business School, UK so špecializáciu na Private Equity & Entrepreneurship.

Radoslav Vašina, Fond inovácií a technológií

Od apríla 2013 je investičným manažérom Fondu inovácií a technológií, pre ktorý vyhľadáva a vyhodnocuje potenciálne investičné príležitosti, zároveň pôsobí ako predseda predstavenstva Stengl Finance, a. s. V minulosti pôsobil v medzinárodnej IT firme a tiež v dozorných radách niekoľkých firiem, kde sa podieľal na obchodných aktivitách s domácimi aj zahraničnými obchodnými partnermi.

Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Ján Oravec  je už viac ako 10 rokov prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska, ktoré je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po „nežnej revolúcií“. Zároveň je členom Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov a predsedom Výboru RÚZ pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy. Slovenských zamestnávateľov zastupuje tiež v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli.

Michal Hrabí, manažér startup programu, JIC Brno

Michal vyštudoval teoretickú a aplikovanú informatiku na Masarykovej univerzite v Brne. Je zakladateľom startup akcelerátora StarCube a bol manažérom Microsoft inovačného centra v Brne a Startup programu JIC (Jihomoravského inovačního centra), ktoré je lídrom v oblasti podpory podnikania v strednej Európe. Ročne mu prejde rukami viac ako 250 podnikateľských zámerov.

Od októbra 2014 Michal praucje vo firme Phonexia, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti rečových technológií. Je zodpovedný za tvorbu a komerčný úspech nového produktu pre enteprise segment. 

Zdenko Hoschek, Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Zdenko Hoschek vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v poradenskej spoločnosti a následne odišiel do bankového sektora. Ako 26 ročný viedol oddelenie veľkých klientov s výnosom takmer milardy korún. Od roku 2009 podniká. Internetová spoločnosť Creative Web, ktorú spoluzakladal má v portfóliu viacero úspešných projektov ako ZlavaDna.sk, Obedovat.sk, Lunchtime.cz, Boomer.sk, Hotelio.sk a iné. V súčasnosti je CEO spoločnosti Creative Web, ktorá dosahuje ročný obrat 20 miliónov eur a zároveň v roku 2013 získala medzinárodné ocenenie a stala sa druhou najrýchlejšie rastúcou technologickou firmou v strednej Európe. Od roku 2014 je spoluvlastníkom kliniky Medante a spoločnosti Vedoma. V porote zastupuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Vyhlasovateľ:
Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri:

Podporovatelia:
Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR