O projekte

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii.

NEWSLETTER:

Chcete dostávať zaujímavé novinky z podnikateľského prostredia priamo do vašej e-mailovej schránky? Prihláste sa na odber nášho newslettera.

Pravidlá súťaže Podnikateľský nápad roka

Kto sa môže prihlásiť? S akým nápadom? Dokedy?

 

 

Kto môže nápad prihlásiť

  • Podnikateľ aj nepodnikateľ, ktorí súhlasí s podmienkami Podnikateľského nápadu roka 2014 a jeho vek je viac ako 18 a menej ako 40 rokov.

  • V prípade, že je účastníkom nepodnikateľ, tak tento účastník sa  v prípade udelenia niektorého z ocenení zaväzuje založiť si do konca roku 2014 firmu, ktorá bude realizovať ocenený podnikateľský nápad. 

Aký nápad možno prihlásiť

Prihlásiť sa môže účastník s akýmkoľvek podnikateľským nápadom, ktorý do 31. 12.  2012 nebol v navrhovanej podobe uvedený na trh.

Časový harmonogram

Vyhlásenie 23. 07. 2014
Uzávierka prihlášok 30.09. 2014 o polnoci
Zasadnutie poroty a výber finalistov 16. 10. 2014 (mená finalistov uverejníme 20. 10. 2014)
Osobná prezentácia finalistov pred porotou  (budova Tower 115 v Bratislave) 23. 10. 2014
Vyhlásenie výsledkov (Stará Tržnica, Námestie SNP 25  Bratislava)

13. 11. 2014

Kritéria hodnotenia

Prihlásený podnikateľský nápad môže byť inovatívny produkt alebo služba. Prihlásené podnikateľské nápady budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

  • originalita a inovatívnosť nápadu,
  • uskutočniteľnosť a trhový potenciál nápadu,
  • skúsenosti účastníka alebo realizačného tímu, odborné a osobnostné predpoklady na realizáciu,
  • prezentovaný biznis model.

Podrobné pravidlá sú upravené v štatúte Podnikateľského nápadu roka 2014

V prípade akýchkoľvek otázok k pravidlám Podnikateľského nápadu roka kontaktujte Vyhlasovateľa e-mailom

Súbory na stiahnutie:

Vyhlasovateľ:
Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri:

Podporovatelia:
Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR