O projekte

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii.

NEWSLETTER:

Chcete dostávať zaujímavé novinky z podnikateľského prostredia priamo do vašej e-mailovej schránky? Prihláste sa na odber nášho newslettera.

MLADÝCH PODIKATEĽOV LÁKA NAJVIAC IT SEKTOR

27.05.2013  |  Autor: ADMIN  |  Kategória: Tlačové správy

Na Slovensku podniká viac ako stotisíc mladých podnikateľov, vo veku do 35 rokov. Pri rastúcej nezamestnanosti, najmä absolventov škôl a mladých ľudí do 25 rokov (nezamestnanosť narástla na desaťročné maximá - 35,3 %), je rozbehnutie vlastného podnikania jedným zo spôsobov ako si zarobiť a zároveň zrealizovať vlastné biznis predstavy. Podľa prieskumu portálu Podnikatelskynapad.sk*, ktorý oslovil 298 mladých záujemcov o podnikanie, patrí k najrozšírenejšej podnikateľskej oblasti IT sektor, v ktorom zvažuje svoje budúce firemné plány až tretina opýtaných (32,55 %). Nasleduje sektor služieb (18,46 %) a oblasť gastronómie a cestovného ruchu (11,07 %). Potenciálni podnikatelia majú záujem a chuť realizovať svoje nápady, avšak na ich rozvoji potrebujú pomoc a to v dvoch kľúčových oblastiach – v marketingu a reklame (82,21 %) a s financiami (80,87 %).

Podľa najnovšie prieskumu Eurobarometer 2012, ktorý sa zameral na podnikanie v EÚ a mimo nej, sú Slováci skeptickí v rozbiehaní vlastného podnikania. Až 76 % Slovákov považuje možnosť stať sa samostatne zárobkovo-činnou osobou v najbližších piatich rokoch ako nevhodnú možnosť. Mladí Slováci sú však optimistickejší – 51 % opýtaných vo veku 15 - 24 rokov považuje podnikanie za vhodné. „Záujem mladých ľudí o kariéru podnikateľa v posledných rokoch na Slovensku rastie, no napriek tomuto zlepšeniu stále patríme na chvost krajín Európskej únie“, hovorí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska a pokračuje: „mladí ľudia sú odvážnejší vo svojich podnikateľských krokoch. Podľa nášho prieskumu, ktorý sme realizovali na portáli Podnikateľskýnapad.sk, však pri svojom rozbiehaní potrebujú pomoc a podporu odborníkov. Najviac žiadaní sú odborníci na marketing a reklamu a pomoc s financiami. Takmer polovica opýtaných uvíta tiež rady profesionálov z daného oboru, ako aj v oblasti patentov, prípravy podnikateľského plánu a podporu v hľadaní a kontaktoch na potenciálnych odberateľov.“

Je podnikateľský nápad životaschopný? Čo má obsahovať dobrý biznis plán? Ako získať kapitál na rozbeh podnikania? Kým skúsení podnikatelia vedia tieto otázky zodpovedať aj v polospánku, začiatočníci v podnikaní sa v nich zvyčajne orientujú ťažko. Pomôcť im môžu aj rôzne súťaže, granty, či výzvy pre mladých podnikateľov. Výhra určitej finančnej odmeny v súťaži  je iba jednou malou stranou víťaznej medaily. Druhou však môže byť aj prístup k sieťam kontaktov, know-how, spätnej väzbe a radám profesionálov z branže, z ktorých môžu účastníci profitovať. „Začínajúci podnikatelia majú na Slovensku čoraz viac možností zapojiť sa do súťaží a získať finančné, hmotné ceny alebo odbornú pomoc, či gestorstvo, ktoré im môže naštartovať vlastný biznis oveľa rýchlejšie  a pomôcť im vyhnúť sa mnohým začiatočníckym chybám“, tvrdí Ján Solík a dodáva: „počas celého roka je pre nich pripravená približne desiatka kvalitných podnikateľských súťaží. Aktuálne sú vyhlásené grantový program Nadácie Tatra banky s finančnou výhrou 5 000 € za projekt a súťaž Podnikateľský nápad roka, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR. Prihlásiť sa do nej môžu biznis začiatočníci so svojimi nápadmi a získať pomoc pri príprave reklamnej kampane od Agentúry roka, biznis poradenstvo od jednej z najväčších poradenských spoločností a ďalšie služby v hodnote 33 000 €.“
Mať dobrý nápad je len začiatok úspechu. Pod životnosť mladých podnikateľov a pod  to, či sa nápad podarí zrealizovať sa následné podpisujú ďalšie faktory.  „V prvom rade je to kvalita tímu, to či realizátori nápadu sú na podnikanie pripravení  a majú skúsenosti v sektore, v ktorom chcú podnikať. Ďalším významným faktorom je odhodlanie, pretože začiatok podnikania zo sebou prináša aj mnoho prekážok, ktoré musia prekonať a nevzdať sa“, spresňuje  Ján Solík
„Nápad je len 10% úspechu. Najdôležitejšia je jeho realizácia. Častokrát sa slabšiemu nápadu s výbornou exekúciou darí lepšie ako výbornému nápadu so slabým prevedením. To, či je nápad dobrý ukáže jedine trh, čiže každý by sa mal snažiť ísť s nápadom čím skôr von, zbierať informácie z trhu a na základe toho robiť ďalšie kroky“ hovorí Daniel Minárik, víťaz Podnikateľského nápadu roka 2012.
 

Vyhlasovateľ:
Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri:

Podporovatelia:
Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR