O projekte

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii.

NEWSLETTER:

Chcete dostávať zaujímavé novinky z podnikateľského prostredia priamo do vašej e-mailovej schránky? Prihláste sa na odber nášho newslettera.

Podnikateľský nápad roka 2014

Cieľom Podnikateľského nápadu roka je propagovať podnikanie medzi mladými ľuďmi a za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáhať oceneným podnikateľským nápadom mladých ľudí pri premene na úspešné podnikanie.

Video sumarizujúce Podnikateľský nápad roka 2014

Pre koho bol Podnikateľský nápad roka 2014 určený

Prihlásiť sa mohol účastník s akýmkoľvek podnikateľským nápadom, ktorý do 31. 12. 2012 nebol v navrhovanej podobe uvedený na trh. Učastník mohol byť podnikateľ aj nepodnikateľ, ktoréhovek je viac ako 18 a menej ako 40 rokov.

Časový harmonogram Podnikateľského nápadu roka 2014

Vyhlásenie 23. 07. 2014
Uzávierka prihlášok 30.09. 2014 o polnoci
Zasadnutie poroty a výber finalistov 16. 10. 2014 
Osobná prezentácia finalistov pred porotou  (budova Tower 115 v Bratislave) 23. 10. 2014
Vyhlásenie výsledkov (Stará Tržnica, Námestie SNP 25  Bratislava)

13. 11. 2014

Ocenení v Podnikateľskom nápade roka 2014

 • ocenenie Podnikateľský nápad roka 2014 získal systém na zber a analýzu dát fyzického sveta okolo nás - Pygmalios Analytics (Michal Tomčík a jeho tím); 
 • ocenenie Orange StartApp získali autori interaktívnej aplikácie CHATR.tv, ktorá spája diváka a televízie (Marek Môcik a jeho tím);
 • ocenenie Regionálny nápad roka z východného Slovenska získal projekt Heat for Energy, ktorý umožňuje premieňať zvyškovú tepelnú energiu na elektrinu (Lukáš Oravec a jeho tím);
 • ocenenie Regionálny nápad roka zo západného Slovenska získal UHF RFID mURM rádiový modul monitorovania subjektov (Peter Spiess a jeho tím);
 • ocenenie Regionálny nápad roka zo stredného Slovenska nebolo udelené a mimoriadnu Cenu predsedu poroty získal tvorca zariadenia na rekreačné potápanie bez klasických kyslíkových prístrojov OxyPole (Ján Kadlec a jeho tím);
 • ocenenie verejnosti - Populárny nápad roka 2014 si odniesli autorky high-tech kabelky LadyBag (Andrea Pisarčíková a Lenka Dzurendová). 

Videovizitky všetkých finalistov si môžete pozrieť tu.

Porota v Podnikateľskom nápade roka 2014

 • Andrej Zaťko, člen predstavenstva a riaditeľ J&T Banka Slovensko
 • Zuzana Nemečková, riaditeľka obchodného úseku Orange Slovensko, a.s.
 • Peter Kontra, riaditeľ reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett
 • Ingrid Janečková, Mercedes-Benz Slovakia
 • Ivan Jakúbek, prezident Slovenskej asociácie rozvojového kapitálu a viceprezident Enterprise Investors
 • Renáta Bláhová, Partner BMB Leitner
 • Viliam Myšička, managing associate Kinstellar
 • Katarína Remiaš, managing partner 1st CLASS AGENCY
 • Adam Kočík, J&T Ventures
 • Radoslav Vašina, Fond inovácií a technológií
 • Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska
 • Michal Hrabí, manažér startup programu, JIC Brno
 • Zdenko Hoschek, ZlavaDna.sk

Vyhlasovateľ a partneri Podnikateľského nápadu roka 2014

Podnikateľský nápad roka 2014 sa konal pod záštitou Ministerstva financií SR. Vyhlasovateľom bolo Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov SlovenskaZdruženie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) je organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Medzi hlavné aktivity ZMPS patria propagácia podnikania, pomoc pri realizácii inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov. Viac na www.zmps.sk

 

Generálny partner: J&T Banka

Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva a patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,5 mld. EUR. Vytvár unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu zdieľaného úspechu a spoločne s klientmi, ktorých považujeme za našich partnerov, sa delíme o svoje výnosy. Rovnako, ako naši klienti chceme, aby Slovensko bolo bohatšie. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto adresne podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk

Partneri: Wiktor Leo Burnett, Orange Slovensko, Mercedes-Benz Slovakia, BMB Leitner, Fond inovácií a technológií, Kinstellar, Slovak Business Agency

Wiktor Leo BurnettWiktor Leo Burnett

Reklamná agentúra Wiktor Leo Burnett, s.r.o. sa v rámci hodnotenia ocitá vždy na priečkach z TOP 3 a roku 2012 už piaty krát získala ocenenie Agentúra Roka a len nedávno získala ocenenie Agentúra dvadsaťročia. Vo svojom klientskom portfóliu máme najvýznamješie značky z finančného, telekomunikačného, rýchloobrátkového segmentu, tovaru dlhodobej spotreby, služieb ako aj ďalšie. Viac o našom príbehu a práci na www.wlb.sk

Orange Slovensko, a.s.

Je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Má viac ako 2,8 mil. aktívnych zákazíkov, najväčšiu a najrýchlejšiu sieť. Viac informácií na orange.sk

 

Mercedes-Benz Slovakia

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia je výhradným importérom motorových vozidiel Mercedes-Benz, smart, Fuso, Unimog a Setra. Na Slovensku pôsobí vyše 20 rokov a je spoľahlivým partnerom v automobilovom odvetví. Mercedes-Benz je najstaršou automobilovou značkou na svete a už takmer 130 rokov patrí medzi lídrov tohto priemyslu. Viac informácií

BMB Leitner

BMB Leitner je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva a zaraďuje sa medzi TOP 5 v rebríčku Top Trend audítorských a poradenských spoločností na Slovensku. Aktívne spolupracuje na cezhraničnom programe www.startupleitner.com  a  na Slovensku podporuje finančne i odborne Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Fond inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rozvojového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. www.fondfit.sk

Kinstellar

Kinstellar je nezávislá medzinárodná advokátska kancelária so zameraním na stredný, východný a juhovýchodný región Európy a strednú Áziu, vrátane štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Vznikla v roku 2008 odlúčením od globálneho lídra na trhu právnych služieb – Linklaters, spojením jej kancelárií v Bratislave, Bukurešti, Budapešti a Prahe. Od roku 2010 disponuje tiež kanceláriami v srbskom Belehrade a tureckom Istanbule. V  roku 2013 sa k týmto kanceláriám pripojila novootvorená kancelária v Almaty v Kazachstane, ktorá sa stane centrom pre rozvoj aktivít Kinstellar v strednej Ázii. 

Kancelária v súčasnosti združuje vyše 120 advokátov a spolupracujúcich advokátov, ako aj viacero advokátov poskytujúcich profesionálnu podporu (professsional support lawyers), ktorí pracujú v špecializovaných oblastiach a poskytujú poradenstvo najvyššej kvality. Ponúka pestré spektrum medzinárodných a domácich advokátov, ktorí majú značné zahraničné skúsenosti. Viac informácií nájdete na www.kinstellar.com

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Viac informácií na www.sbagency.sk

 

Podporovatelia: 1st CLASS AGENCY, SLOVCA, The Spot, Connect, VTP Žilina, Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Žilina, Mesto Košice, AZU, JIC, ITnews.sk, INFOWARE

1st Class1st CLASS AGENCY

1st CLASS AGENCY je poradenská agentúra poskytujúca služby v oblasti PR, komunikácie a event manažmentu. Agentúra vznikla v roku 2007 ako prirodzené pokračovanie a profesionálna výzva odborníkov, ktorí dlhodobo pôsobia v rôznych oblastiach PR a komunikácie na strane klientov. Poznajúc ich potreby, požiadavky, vnútorné procesy a problémy. Viac na www.1stclass.sk

SLOVCA

SLOVCA - Slovenská asociácia rozvojového kapitálu

Z iniciatívy niekoľkých podnikov na Slovensku sa koncom roku 1995 sformovala Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitálu - SLOVCA.

SLOVCA zastupuje spoločné záujmy investorov private equity a rozvojového kapitálu. Členovia aj asociovaní členovia prispievajú k vytvoreniu prostredia pre rozvoj investícií na Slovensku a taktiež majú záujem o uľahčovanie financovania pre malé a stredné podniky. Viac na www.slovca.sk

 

THE SPOTThe Spot

The Spot je kreatívny priestor pre všetkých inovatívnych ľudí. V The Spote je možné pracovať, stretávať a vzdelávať sa. Spot je miestom prednášok, workshopov a menších konferencií. Spája komunitu s podnikateľským duchom – od startupov, cez mentorov až po investorov. Viac na www.thespot.sk.

 

Connect co-working

Connect co-working je kreatívny priestor pre všetkých, ktorým sa nechce pracovať z domu, či kaviarne. Zároveň je aj miestom, kde vznikajú nápady a rozvíjajú sa spolupráce v rámci podnikania, marketingu a IT oblasti. V Connecte sa pravidelne konajú vzdelávacie a inšpiračné prednášky, večery, konferencie a iné formáty s témou podnikania, marketingu, IT, softskills, timemanagementu a iných s cieľom poskytovať čo najviac vedomostí a know-how ohľadom biznisu. www.connect-network.com

 

VTP ŽilinaVTP Žilina

VTP Žilina je organizácia podporujúca inovatívne podnikanie. Súčasťou je aj inkubátor, ktorý bol vytvorený za účelom urýchlenia rastu a zvýšenia úspešnosti podnikov. Podnikom umiestneným v inkubátore poskytuje veľké množstvo podnikateľských služieb. Viac na www.vtpzilina.sk

 

Hlavné mesto SR Bratislava

Napriek nepriaznivej globálnej ekonomickej situácii sa Bratislava vyznačuje dynamickou hospodárskou základňou. Táto je podmienená koncentráciou hlavných metropolitných funkcii: vzdelanie, priemysel, služby, veda a výskum. Aby mesto mohlo obstáť v konkurenčnom boji európskych miest musí staviť na kreativitu, vedomosti a podnikanie. Podpora Podnikateľského nápadu roka 2013, je pre hlavné mesto SR Bratislavu výnimočnou príležitosťou ako stimulovať podnikateľské prostredie a podchytiť talenty, ktoré v meste pôsobia. www.bratislava.sk

Mesto Žilina

Žilina je centrom severozápadného Slovenska, je jedným z najväčších miest Slovenskej republiky. www.zilina.sk

 

Mesto Košice

Košice sú nielen mestom bohatej histórie, kvalitnej kultúry, úspešného športu a univerzít, ale aj mestom rozvinutého podnikania, v ktorom sa etablovalo viacero silných nadnárodných spoločností a ďalšie prejavujú veľký záujem rozvíjať svoje aktivity v meste a regióne. www.kosice.sk

Národný rozvojový projekt Aktivita zvyšuje úspech

Projekt AZU - Aktivita zvyšuje úspech je študentská iniciatíva na podporu rozvoja študentov. Snažíme sa o motiváciu študentov k riešeniu reálnych projektov, zabezpečujeme vedenie a mentoring. Lokálne centrá podpory sa nachádzajú v každom krajskom meste. Základom nášho programu je 5 druhov činností, ktoré v spolupráci s firmami pomôžu študentovi rozvinúť jeho schopnosti, znalosti a zvýšia mu šancu na úspech po ukončení štúdia. Viac na www.azu.sk

Jihomoravské inovační centrum

JIC sa zameriava na podporu inovačného podnikania a komerčného využitia výskumu a vývoja. JIC sprostredkováva prepojenie univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií s podnikateľskou sférou, s cieľom maximalizovať prínos výskumu a vývoja na regionálnej a národnej úrovni. Viac informácií www.jic.cz

 

INFOWARE
INFOWARE prináša aktuálne spravodajstvo, rozhovory, prieskumy trhu, najnovšie technológie, riešenia, produkty a služby pre IT profesionálov. Uverejňuje prieskumy trhu, prehľady, technologické články, konferencie, recenzie, poradne a seriály.

ITNEWS.SK
ITNEWS.SK je elektronický spravodajský denník spojený s najčítanejším slovenským IT magazínom PC REVUE. Aj vďaka tomuto spojeniu prináša množstvo exkluzívneho obsahu v podobe redakčných videoreportáží, videorecenzií, článkov z magazínu, súťaží a veľa ďalších aktualít zo sveta IT.

Mediálni partneri: podnikajte.sk, TA3, zones.sk a PC REVUE

Podnikajte.sk

Portál o podnikaní živnostníkov, o zakladaní a riadení obchodných spoločností. Portál podnikajte.sk je zameraný na poskytovanie aktuálnych a zrozumiteľných informácií pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete na ňom inšpiratívne podnikateľské nápady, informácie potrebné na založenie firmy, vzorové biznis plány a mnoho ďalších informácií, pomôcok a rád k úspešnému podnikaniu a vzdelávaniu o podnikaní. Viac na www.podnikajte.sk

TA3

TA3 je jedinou spravodajskou televíziou na slovenskom mediálnom trhu. TA3 denne ponúka profesionálne spracované informácie z domova, zahraničia, z oblasti politiky, ekonomiky, financií, športu a ďalších sfér spoločenského diania. Pritom prináša udalosti v reálnom čase a tak môžu byť diváci vďaka živým vstupom a tlačovým besedám priamo v centre diania.

PC REVUE
Počítačový magazín PC REVUE je určený pre širokú počítačovú verejnosť. Prináša reportáže, porovnávacie testy, crash testy a množstvo videoreportáží z aktuálneho diania vo svete informačných technológií. www.pcrevue.sk

Zones.sk

Zones.sk je najväčší študentský portál na slovenskom internete, ktorý si mesačne otvorí viac ako 600 tisíc jedinečných používateľov. Už viac ako šesť rokov prináša inovácie, produkty a služby, ktoré majú primárne pomôcť študentom. Do jeho portfólia patrí aj najnavštevovanejší maturitný server Zmaturuj.sk, deviatacký web Monitor9.sk, SuperBrigády.sk, HladnýŠtudent.sk, Kurz-Euro.sk, NájdiPSČ.sk a VýznamSlova.sk. Viac informácií na zones.sk

Fotogaléria:

Súbory na stiahnutie:

Vyhlasovateľ:
Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri:

Podporovatelia:
Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR