O projekte

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii.

NEWSLETTER:

Chcete dostávať zaujímavé novinky z podnikateľského prostredia priamo do vašej e-mailovej schránky? Prihláste sa na odber nášho newslettera.

Podmienky ochrany osobných údajov

Informačný systém Evidencia účastníkov v súťaži Podnikateľský nápad roka bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo 201421275

Podmienky ochrany osobných údajov sú upravené v štatúte Podnikateľského nápadu roka.

Vyhlasovateľ:
Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri:

Podporovatelia:
Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR